Regulamin sklepu internetowego „MARACHIC”

§ 1. Informacje ogólne

 1. MARACHIC” z siedzibą w Księżnie (kod pocztowy: 14-405), zwana dalej „Sprzedającym”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON 281538753, NIP 578-29-56-004, umożliwia nabywanie towarów za pomocą sieci elektronicznej (Internet), pod adresem internetowym sklepu www.marachic.pl

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu „MARACHIC” oraz określa zasady transakcji kupna – sprzedaży, która odbywa się w formie umowy zawieranej za pomocą serwisu internetowego pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Kupującym, a firmą „MARACHIC”, zwanym dalej Sprzedającym.

 3. Informacje handlowe zamieszczone na stronie sklepu internetowego „MARACHIC” nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

 4. Towary w ofercie sklepu internetowego „MARACHIC” są nowe, wykonywane ręcznie i szczegółowo opisane, m.in. w zakresie ich właściwości, cenie, materiałów, z których są wykonane itp.

§ 2. Zasady korzystania ze sklepu

 1. Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Kupującego.

 2. Sklep „MARACHIC” umożliwia kupowanie oferowanych przez sklep towarów za pomocą sieci elektronicznej.

 3. Przedmiotem umowy jest produkt według specyfikacji ze złożonego zamówienia. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz w ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 4. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

 5. Na prośbę Kupującego wystawiana jest faktura – pod warunkiem, że taka informacja zostanie zawarta w formularzu zamówienia (w polu „Komentarz klienta”).

 6. Użytkownik, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

- korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

- nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej;

- korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora sklepu;

- korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego;

- korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 3. Składanie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży

 1. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, należy złożyć zamówienie za pomocą serwisu internetowego www.marachic.pl poprzez dokonanie wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu dodając je do koszyka i wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych niezbędnych do wysyłki oraz zaznaczenie wybranej formy dostawy i płatności. Inną formą składania zamówienia jest kontakt poprzez maila: marachic@marachic.pl bądź kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 509 033 737.

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim między korzystającym ze sklepu (Klient), a „MARACHIC” z siedzibą w Elblągu i następuje w momencie otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia na adres e-mail podany w formularzu.

 3. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji przez sklep on-line, telefon lub maila).

 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zatwierdź", "Zamawiam” lub „Kontynuuj”, użytkownik ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia faktury.

 6. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem drogą mailową bądź telefoniczną.

 7. Wszyscy Klienci, którzy zakupili produkt będą informowani o każdej zmianie stanu realizacji swoich zamówień drogą mailową.

 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia, w przypadku gdy jest brak możliwości kontaktu z Kupującym lub dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą, błędne lub niepełne, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie (w przypadku płatności przelewem) lub przesyłka nie zostanie odebrana (w przypadku przesyłki za pobraniem). Przed odmową realizacji Sprzedający spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ustalenia brakujących danych.

§ 4. Dostawa i odbiór

 1. Termin realizacji zamówienia jest widoczny na podsumowaniu zamówienia i wynosi on maksymalnie do 7 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może się wydłużyć, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na podany w formularzu adres e-mail.

 2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.

 3. Przewidywany czas dostawy kurierem wynosi 1 dzień roboczy, liczony od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

 4. Koszty przesyłki towarów do Klienta pokrywa Kupujący. W sytuacji ofert objętych promocją „Dostawa gratis” koszty przesyłki towarów do Klienta pokrywa Sprzedający.

 5. Podczas odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku jego uszkodzenia Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez kuriera i Klienta.

§ 5. Ceny i metody płatności

 1. Podane ceny produktów w sklepie internetowym www.marachic.pl są cenami brutto (w złotych polskich).

 2. Klient może zapłacić za zamówienie dowolną z metod udostępnionych w Sklepie:

- Szybkie płatności - bardzo łatwy i prosty sposób płacenia za zamówione produkty. Czas realizacji zamówienia jest natychmiastowy.

- Za pobraniem - jedna z najczęstszych form płatności przez klientów, pieniądze płaca Państwo przy odbiorze paczki. Tą formę płatności można realizować przez Pocztę Polską oraz kuriera DHL.

- Przedpłata (przelew bankowy) - po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo na swój adres e-mail automatyczne "potwierdzenie zamówienia" oraz "oczekiwanie na płatność przelewem bankowym" z zamieszczonymi danymi oraz numerem naszego konta bankowego, na które trzeba przelać podaną kwotę. W momencie otrzymania pieniędzy na konto, dokonamy realizacji zamówienia.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek „MARACHIC” lub podmiotów pośredniczących w transakcji ( serwisu płatności elektronicznych) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wycofania ze sprzedaży niektórych produktów oraz wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 3. Informacja o cenach towarów podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego przyjęcia złożonego przez niego zamówienia, do momentu całkowitego zrealizowania zamówienia. Cena ta pozostaje stała niezależnie od zmian cen w Sklepie, dokonanych po potwierdzeniu zamówienia.

§ 6. Reklamacje i zwroty

 1. Jeżeli towar zakupiony w Sklepie „MARACHIC” posiada wady stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży, może być reklamowany z zachowaniem warunków i terminów reklamacji określonych w niniejszym regulaminie.

 2. Kupujący może składać reklamacje mailowo na adres firmy „MARACHIC” podany wyżej w regulaminie lub za pomocą formularza kontaktowego.

 3. Klient może złożyć reklamację drogą pocztową, poprzez odesłanie towaru, wraz z opisem wady i dowodem zakupu, na adres Sprzedającego z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o rezultacie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową „MARACHIC” wyśle do Klienta produkt naprawiony lub nowy w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.

 4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji poprzez Sklep „MARACHIC”, towar zostanie odesłany na koszt klienta wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 5. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

 6. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie do sklepu. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy, a następnie przysłanie na adres Sklepu na koszt i ryzyko Klienta zakupionego towaru (nieużywanego i czystego produktu, "pozbawionego zapachu" np. kremy, perfumy) oraz dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz z oryginalną metką w oryginalnym opakowaniu. Pieniądze odesłane zostaną w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych na podany przez Klienta numer konta. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia.

 7. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego lub używanego.

 8. Sklep „MARACHIC” nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 7. Postanowienia dodatkowe

 1. Dane osobowe Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez „MARACHIC” wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz mogą być także przetwarzane w celach marketingowych firmy „MARACHIC”.

 2. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

 3. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu - w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną", zgodnie z niniejszym regulaminem. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep.

 4. Do umowy sprzedaży towarów w Sklepie „MARACHIC” stosuje się prawo polskie.

 5. Sklep „MARACHIC” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.

 6. Klient posiadający konto w Sklepie „MARACHIC” zostanie poinformowany o zmianie regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeżeli nie akceptuje on wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje mu uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 7. Prawa autorskie, w tym wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w Sklepie Internetowym są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody Sprzedającego są zabronione. Niektóre elementy Sklepu Internetowego są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

 9. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

 10. Administratorem danych osobowych jest MARACHIC Marta Bartkowska, z siedzibą w Księżnie, przy ul. Księżno 17, 14-405 Księżno.